Lanyard Telli Çivi nedir?

Lanyard Telli Çivi nedir?
Lanyard Telli Çivi nedir?

 

 

Mağaza ürün güvenlik etiketlerinde kullanılan lanyard telli çivi, mağazalarda hırsızlık önleme amacıyla kullanılan bir güvenlik aparatıdır. Bu çivi, ürünlerin çalınmasını engellemek veya izinsiz olarak mağazadan çıkarılmasını belirlemek için kullanılır.

Lanyard telli çiviler genellikle özel bir güvenlik etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, ürünlerin üzerine takılır ve içerisinde bir alarm devresi bulunur. Eğer bir müşteri etiketi sökerek veya keserek ürünü çalmaya çalışırsa, etiket üzerindeki alarm devresi aktif hale gelir ve mağazanın ürün güvenlik sistemleri alarm verir.

Lanyard telli çivinin yapısı, bir ucunda bir klips veya halka, diğer ucunda ise bir çivi veya vida bulunan bir tel veya kablo şeklindedir. Bu çivi veya vida, ürünün üzerine takılırken, diğer tarafındaki klips veya halka, ürünün güvenlik etiketine bağlanır. Böylece, ürün güvenlik etiketi üzerindeki lanyard telli çivi ile birlikte sabitlenmiş olur.

Mağazada satılan ürünlerin güvenlik etiketlerinin takılması ve çıkartılması genellikle mağaza personeli tarafından yapılır. Bu şekilde, müşterilerin ürünleri izinsiz olarak mağazadan çıkarması önlenir ve hırsızlık girişimleri tespit edilir.

Lanyard telli çivi nasıl kullanılır?

Mağaza ürün güvenlik sistemlerinin bir parçası olan lanyard telli çivilerin kullanımı aşağıdaki adımlarla gerçekleştirilir:

Güvenlik etiketini hazırlayın: Lanyard telli çiviyi kullanmadan önce, güvenlik etiketini hazırlayın. Güvenlik etiketi, ürünün üzerine takılacak ve hırsızlık girişimlerini tespit etmek için alarm devresini içerecektir.

Lanyard telli çiviyi seçin: Uygun boyutta ve özellikte bir lanyard telli çivi seçin. Lanyard telli çiviler genellikle etiketi sabitlemek için kullanılan teller veya kablolarla birlikte gelir.

Güvenlik etiketini takın: Güvenlik etiketini ürünün üzerine yerleştirin. Etiketin bir tarafında alarm devresi ve diğer tarafında bir klips veya halka bulunur. Alarm devresini ürünün içine yerleştirirken, klips veya halkayı ürüne sabitlemek için lanyard telli çivinin klipsine veya halkasına takın.

Lanyard telli çiviyi sabitleyin: Lanyard telli çiviyi, çivi veya vida kullanarak ürünün üzerine sabitleyin. Ürünün yapısına ve kullanımına bağlı olarak, uygun bir sabitleme yöntemi seçin ve çiviyi veya vidayı sıkıca yerine takın.

Güvenliğini kontrol edin: Ürünün güvenlik etiketi ve lanyard telli çivisi sıkı bir şekilde sabitlendiğinden ve etiketin alarm devresi doğru şekilde çalıştığından emin olun. Alarm devresinin etkin olduğunu ve hırsızlık girişimleri durumunda alarm vereceğini doğrulayın.

Bu adımları izleyerek lanyard telli çiviyi mağaza ürün güvenlik sistemlerinin bir parçası olarak kullanabilir ve ürünlerin izinsiz çıkartılmasını veya hırsızlık girişimlerini engelleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

Lanyard Telli Çivi nedir?
Hemen Ara